Klassement

Het klassement


Er worden twee ronden gespeeld en om de resultaten van die twee ronden en die van de verschillende spelers met elkaar te kunnen vergelijken wordt er een klassement bijgehouden. Na het uitroepen van de overwinning door een van de spelers of aan het einde van de speeltijd worden de overwinningspunten geteld. De overwinnaar ontvangt 50 klassementspunten, de tweede in rang 30, de derde 20 en de laatste 10 punten. Als aan een tafel slechts drie spelers zitten krijgen de eerste en laatste speler 50 resp. 10 punten; de tweede ontvangt 25 punten. Als geen rangorde kan worden bepaald omdat twee of meer spelers een gelijk aantal overwinningspunten hebben zal in dat geval worden gemiddeld.
Daarnaast zijn er ook nog extra klassementspunten te verdienen. Namelijk, elke straat, gespeelde ridderkaart, ontwikkelingskaart (op hand) en grondstofkaart (op hand) levert per stuk ook punten op.

Door deze klassementstelling is het voor beginnende catanners interessanter om mee te doen.

Normale overwinningspunten
Dorp1
Stad2
Overwinningspunt1
Langste handelsroute2
Grootste riddermacht2


Klassementspunten
Totaal overwinningspuntenx 30
Straat2
Ridderkaart (gespeeld)4
Ontwikkelingskaart op hand (excl. overwinningspunt)3
Grondstoffenkaart op hand0,5


Voorbeeld:
Een speler claimt de overwinning met 3 dorpen, 3 steden en een overwinningspunt. Het totaal aantal (normale) overwinningspunten is 10.
Doordat deze speler wint verkrijgt hij 50 klassementspunten (rangorde), welke 10 keer meetellen.
Deze speler had 2 ridderkaarten gespeeld en had 8 straten gebouwd.
Het totaal aantal klassementspunten voor deze speler zijn:
10 x 30 + 50 x 10 + 2 x 4 + 8 x 2 = 824 punten.