Basis spelregels

Regelverduidelijkingen Catan - Basisspel (16 regels)


1. Havens: Een haven waar men 2:1 kan ruilen voor één bepaalde grondstof, geldt niet als 3:1 haven voor andere grondstoffen.

2. Er mogen alleen straten worden gebouwd aan direct aangrenzende steden, dorpen of straten (dus niet door een dorp of stad van een andere kleur heen).

3. Beurtbegin: Een beurt van een speler begint met de dobbelsteenworp.

4. Mag je een ridderkaart spelen voor je de dobbelstenen gooit?
    Nee. M.a.w je mag niet een ridder bij jouw dorp of stad weghalen vóórdat je hebt gegooid.

5. Hoe wordt er afgerond als een speler nadat er 7 is gegooid kaarten moet inleveren?
Nadat er een 7 is gegooid moeten alle spelers die meer dan 7 grondstoffenkaarten hebben (dus 8 of meer) de helft van hun grondstoffenkaarten inleveren waarbij in hun voordeel wordt afgerond. De speler mag zelf kiezen welke grondstoffenkaarten hij/zij aflegt.
Voorbeeld: 7 gegooid, 9 grondstoffenkaarten op hand houdt in 4 kaarten inleveren.

6. Wanneer mag ik overwinningspunten spelen?
* Ontwikkelingskaarten die een overwinningspunt waard zijn (gebouwen), zijn die overwinningspunt direct waard, ook als je de kaart nog niet hebt uitgespeeld. Dit is dus een verborgen punt dat je helemaal niet uitspeelt.
* Als je later in het spel met je ontwikkelingskaarten meegeteld 10 punten hebt, laat je de ontwikkelingskaarten aan de andere spelers zien, om te laten zien dat je gewonnen hebt.
* Je laat de ontwikkelingskaarten alleen zien, je speelt ze niet uit. Het is dus geen probleem als je deze beurt al een ontwikkelingskaart hebt uitgespeeld of het overwinningspunt zojuist gekocht hebt. Je mag nog steeds de overwinning uitroepen, als het je op 10 punten brengt.
* In het uitzonderlijke geval dat je tijdens andermans beurt met de ontwikkelingskaarten meegeteld op 10 punten komt (doordat de langste handelsroute werd geblokkeerd en op jou overging), zul je op je eigen beurt moeten wachten voordat je de overwinning uit kunt roepen. Het is dus mogelijk dat iemand anders je net voor is om zijn/haar overwinning uit te roepen!

7. Tellen mijn overwinningspunten mee als ik niet de winnaar ben?
Er wordt bij Catan in principe geen onderscheid gemaakt tussen de tweede of de laatste plaats. Voor het bepalen van de finalisten van het toernooi maakt het wel degelijk uit. Overwinningspunten op ontwikkelingskaarten tellen daarom aan het eind van het spel mee.

8. Mag ik nog handelen / ruilen nadat ik al een of meer straten, dorpen of steden gebouwd heb en /of ontwikkelingskaarten gekocht heb?
Nee, dit mag niet.
De beurt van een speler omvat 3 fasen:
1. Dobbelen
2. Handelen
3. Bouwen

9. Mag ik als ik een havenplaats heb gebouwd deze dan meteen (in dezelfde beurt) gebruiken om te ruilen.
Nee, het bouwen gebeurt immers als laatste actie in je beurt. De ruilfase is beëindigd op het moment dat je het eerste ding bouwt (koopt).

10. Mag ik meteen een stad bouwen / kopen (dorp overslaan)?
Je mag je dorp in dezelfde beurt opwaarderen tot stad, maar je mag het niet overslaan. Dit betekent dat je eerst de bouwkosten van het dorp moet betalen EN dat je nog een dorp in je voorraad moet hebben! Daarna mag je het in dezelfde bouwfase opwaarderen tot stad mits je natuurlijk de bouwkosten hiervoor kunt betalen.

11. Mag ik voorbij een nederzetting van een andere speler bouwen?
Alleen als je daar al minstens een straat hebt liggen, anders niet. Je mag immers alleen bouwen als het aansluit op een van je eigen straten of nederzettingen en een nederzetting van een tegenstander onderbreekt je straat (een aansluitende of kruisende straat van een tegenstander heeft geen effect).

12. Wat gebeurt er met de handelsroute van een tegenstander als ik deze onderbreek door er een dorp in te bouwen?
De route blijft en geldt als 2 afzonderlijke straten. Alleen via een omweg kunnen de straatdelen eventueel weer met elkaar worden verbonden. Ondanks dat de route is onderbroken, mag de getroffen speler wel aan de straatdelen of nederzettingen voorbij de onderbreking verder bouwen.

13. Mag ik per beurt maar 1 ding bouwen of zo veel als ik wil?
Zo veel als je wilt / kunt betalen, mits je nog voldoende voorraad hebt.

14. Wie krijgt de langste handelsroute kaart (deel 1)
De kaart gaat pas over als een andere speler een langere route heeft; bij een gelijke routelengte blijft de kaart dus bij de speler die hem als eerste had.

15. Wie krijgt de langste handelsroute kaart (deel 2)
Stel: twee andere spelers hebben een even lange "langste handelsroute" direct nadat de langste straat van een derde speler is onderbroken. Wie krijgt dan de kaart.
Geen van de drie spelers, de kaart gaat terug naar de bank. De speler die als eerste weer een langere route bouwt dan zijn/haar tegenstanders ontvangt de kaart van de bank.

16. Ruilen 4:1 met de bank wordt zeehandel genoemd. Mag een speler dit doen als hij geen nederzettingen aan de kust heeft.
Ja.

17. De langste handelsroute en de grootste riddermacht worden automatisch verkregen. Een speler hoeft deze dus niet de claimen.